Nedim Unkić

Advokat Nedim Unkić rođen je 10. oktobra 1986. godine u Gradačcu gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Nakon završene gimnazije, u oktobru 2005. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli na kojem je diplomirao u aprilu 2010. godine.

Početkom marta 2011. zapošljava se u privrednom društvu "Vegafruit" d.o.o. Gradačac na radnom mjestu pravnika.

U oktobru 2015. godine počinje sa radom u privrednom društvu "Pullcom BH" d.o.o. Gradačac gdje ostaje do oktbora 2016. godine kada prelazi u privredno društvo "Finomex" d.o.o. Gradačac, gdje radi sve do upisa u imenik advokata.

Radeći na radnom mjestu pravnika u navedenim privrednim društvima stekao je punu afirmaciju u svojoj struci zastupajući prava i interese svojih poslodavaca u parničnim, izvršnim, upravnim, prekršajnim i vanparničnim postupcima, postupcima upisa u sudski registar i stečajnom postupku.

Pravosudni ispit je položio u maju 2017. godine, a advokatski ispit u novembru iste godine.

Upisan je u imenik advokata Advokatske komore Federacije BiH u decembru 2018. godine.

Ispit za stečajnog upravnika je položio u februaru 2022. godine kada biva i upisan na listu stečajnih upravnika Ministarstva pravde Federacije BiH.

Hazim Huskić

Advokat Hazim Huskić rođen je 28. juna 1989. godine u Gradačcu gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Nakon završene gimnazije, u oktobru 2008. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu na kojem je diplomirao u julu 2013. godine.

Iste godine u decembru zapošljava se u privrednom društvu "Namještaj" d.o.o. Gradačac na radnom mjestu rukovodioca pravnih poslova gdje radi sve do upisa u imenik advokata.

Radeći na radnom mjestu rukovodioca pravnih poslova u navedenom privrednom društvu stekao je bogato radno iskustvo u struci zastupajući prava i interese privrednog društva u parničnim, izvršnim, upravnim, prekršajnim i vanparničnim postupcima, postupcima upisa u sudski registar i stečajnom postupku.

Pravosudni ispit je položio u aprilu 2017. godine, a advokatski ispit u novembru iste godine.

Upisan je u imenik advokata Advokatske komore Federacije BiH u decembru 2018. godine.

Ispit za stečajnog upravnika je položio u februaru 2022. godine kada biva i upisan na listu stečajnih upravnika Ministarstva pravde Federacije BiH.