"Svojim ponašanjem advokat mora služiti kao primjer humanosti, poštovanja ljudskog dostojanstva i progresivnih nastojanja u priznavanju, zaštiti i ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda"
(Kodeks advokatske etike advokata FBiH)

Zajedničku advokatsku kancelariju Nedim Unkić i Hazim Huskić 2018. godine osnivaju dva advokata koji su prije upisa u imenik advokata svoje iskustvo stekli radom u privredi.

Iskustvo, kvalitet i posvećenost poslu koji je prepoznat od strane njihovih poslodavaca i drugih osoba sa kojima su sarađivali prenijeli su u zajedničko obavljanje advokatske djelatnosti.

Imajući na umu da se najbolji reuzltati postižu zajedničkom saradnjom, članovi kancelarije rješavanju pravnih pitanja pristupaju timski tako da svaki pravni problem klijenta može biti riješen na krajnje efikasan, brz i profesionalan način.

Zajednička advokatska kancelarija Nedim Unkić i Hazim Huskić pruža usluge pravnog savjetovanja i zastupanja pravnim i fizičkim licima na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Zajednička advokatska kancelarija nalazi se u Gradačcu u ulici Hadžiefendijina bb.